Voorwaarden

ARTIKEL 1: DOEL

Billetweb is een Ticketing-oplossing (hierna “de Ticketing” genoemd) uitgegeven door het bedrijf Trustweb (hierna “het Bedrijf” genoemd). Met deze Ticketing kunnen organisatoren (hierna “de Organisatoren”) van evenementen (hierna “de Organisatoren” genoemd) als “de Evenementen”) om hun Tickets (in dit contract “de Tickets” genoemd) te koop aan te bieden op de website www.billetweb.fr (hierna “de site” genoemd). De kopers van deze Tickets worden vervolgens doorverwezen hierna “de Kopers” genoemd. De houders en gebruikers van de Tickets worden “de Deelnemers” genoemd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke ticketaankoop via het Ticket Office. Billetweb treedt op als tussenpersoon in de marketingfase, maar komt nooit tussenbeide in de organisatie van het evenement. De Organisatoren zijn daarom volledig verantwoordelijk voor het verloop van het evenement. Deze algemene voorwaarden hebben geen betrekking op de organisatie van het evenement zelf. De Organisatoren kunnen hun eigen voorwaarden met betrekking tot de organisatie van het evenement zelf toevoegen in een document dat u na dit document wordt gepresenteerd.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN

De ticketprijzen zijn, volgens de geldende regels, inclusief de vermelding van de munteenheid. Tenzij anders vermeld, worden de prijzen aangegeven op het ticketkantoor, inclusief alle belastingen.

De organisatoren hebben het recht om de verschillende prijzen te wijzigen tijdens de verkoopperiode. De facturatie, uitgevoerd door het bedrijf, gebeurt op basis van de geldende prijzen ten bedrage van de creatie van de genoemde bestelling door de deelnemer.

ARTIKEL 3 – BESCHIKBAARHEID

Het ticketkantoor informeert u in realtime over de beschikbaarheid van producten bij het plaatsen van uw bestelling. Als bepaalde tickets tussen het begin en het einde van uw bestelling niet meer beschikbaar zijn, zal het systeem u hiervan op de hoogte stellen. U kunt de inhoud van uw bestelling controleren voordat deze wordt gevalideerd en betaald.

ARTIKEL 4 – PLAATSING

Tenzij anders vermeld bij de boeking en op het ticket, is de zitplaats gratis. Indien de Organisator ervoor heeft gekozen een zitsysteem te implementeren, wordt u tijdens het reserveringsproces gevraagd uw zitplaats of zone te kiezen. De locatie op plattegrond of diagram wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Het is bedoeld om zo representatief mogelijk te zijn, maar heeft geen contractuele waarde.

ARTIKEL 5 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is de verwerking van uw informatie onderworpen aan een aangifte bij de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL) onder aangiftenummer 1759026 .

U beschikt over een permanent recht op toegang en rectificatie van alle gegevens die u betreffen, in overeenstemming met de Europese teksten en de geldende nationale wetten. Vraag het eenvoudig per e-mail aan (contact@Billetweb.fr)

Bij het plaatsen van uw bestelling bent u verplicht persoonlijke informatie te verstrekken over uw identiteit en die van de Deelnemers.

De informatie die nodig is om de verwerking van de bestelling door het Ticket Office te garanderen, is: naam, voornaam en e-mailadres van de Koper. Ze kunnen ook door Billetweb worden gebruikt om contact met u op te nemen in geval van een probleem met de verwerking van uw bestelling.

Op verzoek van de Organisator kunnen andere gegevens worden verzameld, met name in het geval van een mogelijk uitstel of annulering van het Evenement. Het Bedrijf verzamelt deze gegevens namens de Organisator en brengt deze onder haar aandacht. De Organisator is dan verantwoordelijk voor het correct bewaren en gebruiken van de gegevens waartoe hij eventueel toegang heeft gehad. Ons systeem bewaart de gegevens voor een periode van 1 tot 5 jaar na het einde van het evenement (deze parameter wordt gedefinieerd door de organisator). Na deze duur worden de gegevens geanonimiseerd.

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan het Bedrijf om uw persoonlijke gegevens door te geven aan de Evenementorganisator. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van deze gegevens kan worden gemaakt. De Organisator is als enige verantwoordelijk voor het beheer en de inhoud die hij naar de Deelnemer stuurt.

Als u een kopersaccount aanmaakt of gebruikt om een ​​bestelling te plaatsen, geeft u Billetweb toestemming om uw gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken. Wanneer u via dit account een vervolgreservering maakt, geeft u Billetweb toestemming om een ​​deel van uw gegevens door te geven aan de organisator voor wie u deze bestelling plaatst. Deze gegevens worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar vanaf de laatste aankoop door de koper.

ARTIKEL 6 – BETALING

Validatie van uw bestelling impliceert uw verplichting om de aangegeven prijs te betalen. Er is slechts één betaalmethode per bestelling toegestaan.

6.1 Betaling per bankkaart

Het is mogelijk om uw bestelling te betalen met een bankkaart zoals “Carte Bleue”, “VISA”, “EUROCARD” of “MASTERCARD”. Deze betaling wordt verwerkt door onze bankpartner. De contactgegevens van laatstgenoemde zijn toegankelijk via de pagina ‘Juridische mededelingen’ van de site. Bij betaling met kaart kan gebruik worden gemaakt van het 3D Secure-systeem dat tot doel heeft de kaarthouder te identificeren om fraude te beperken.

Zodra de transactie door de bank is gevalideerd, wordt het orderbedrag van uw bankrekening afgeschreven. Aan het einde van de transactie wordt er per e-mail een orderbevestiging naar u verzonden. Daar kunt u een factuur downloaden.

Indien een betaling door de bank ongeldig blijkt te zijn, wordt deze na uitgifte van uw Ticket of bestelling ongeldig verklaard, waardoor u geen toegang meer heeft tot het evenement.

Uitwisselingen met de site billetweb.fr zijn beveiligd door SSL-codering. De bankgegevens van de koper worden niet door ons systeem opgeslagen. Online elektronische betalingen worden gedaan op de Billetweb-website of rechtstreeks op de website van de bankpartner van het bedrijf, wat de veiligheid garandeert met behulp van geschikte coderings- en authenticatietechnologieën.

6.2 Alternatieve betaling

In gevallen waarin de organisatoren een “offline” betaling toestaan ​​en autoriseren, zal het Billetweb-systeem een ​​“reservering” van uw bestelling maken. Zodra de betaling aan de Organisatoren is gedaan en de betaling door deze laatste is gevalideerd via het Billetweb-systeem, wordt de bestelling per e-mail naar de kopers verzonden volgens de bovengenoemde voorwaarden.

ARTIKEL 7 – ORDERBEVESTIGING

Zodra uw bestelling is betaald, wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Er wordt onmiddellijk een e-mail met orderbevestiging met uw tickets verzonden. Het is dan uw verantwoordelijkheid om te controleren of de tickets zijn ontvangen. Houd er rekening mee dat sommige koeriersdiensten de bezorging van tickets kunnen vertragen. Als u deze na enkele uren nog niet heeft ontvangen, neem dan contact op met de organisator of de klantenservice van Billetweb. Vanuit de kaartverkoopmodule is het mogelijk om de betaling van een bestelling te controleren of tickets te retourneren. Het niet ontvangen van de bestelling heeft niet de ongeldigheid van de bestelling tot gevolg.

ARTIKEL 8 – UITGIFTE EN VOORWAARDE VOOR GEBRUIK VAN TICKETS

Levering Elektronische tickets of een link waarmee ze kunnen worden gedownload, worden na elke bestelling naar de e-mail van de Koper verzonden.

Functies In overeenstemming met de regelgeving bevat elk Ticket de volgende informatie in zichtbare of gecodeerde vorm:

Identificatie van de organisator

Evenement naam

Tariefnaam

Prijs betaald door de koper

Uniek ticket- en orderidentificatienummer Steun Om geaccepteerd te worden, moet het Ticket in zwart-wit of kleur worden afgedrukt op wit, blanco A4-papier. Deze laatste moeten een correcte totale staat van integriteit en leesbaarheid vertonen: beschadigde of onleesbare Tickets worden niet als ongeldig beschouwd.

Het aanbieden van een Ticket via een digitaal medium (Tablet, Smartphone) wordt alleen geaccepteerd als de Organisator dit uitdrukkelijk vermeldt in de gegevens die op het Ticket staan. De Deelnemer blijft er verantwoordelijk voor dat hij het Ticket op de digitale drager kan tonen bij de ingang van het evenement.

Billetweb wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige anomalie die zich kan voordoen tijdens het bestellen, downloaden of afdrukken van een Ticket. Er worden geen andere duplicaten dan het originele ticket uitgegeven.

Uniciteit Een Ticket kan slechts één keer worden gebruikt om toegang te krijgen tot het evenement. Daarom zal in geval van verlies, diefstal of duplicering alleen de eerste persoon die het Ticket kan tonen toegang krijgen tot het evenement. Een tickethouder die al gebruik heeft gemaakt, kan geen aanspraak maken op restitutie.

Het Ticket is alleen geldig voor de plaats, datum en tijd waartoe het behoort. Het ticket moet tot het einde van het evenement worden bewaard.

Het Ticket kan persoonlijk zijn, afhankelijk van de instellingen die de Organisator op het Ticketingsysteem heeft gemaakt. In dit geval wordt naast de identiteit van de koper ook die van de begunstigde op het Ticket vermeld. Geregistreerde Tickets blijven persoonlijk en niet-overdraagbaar, behalve met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Organisatoren.

Het ticket is uniek en bestaat enerzijds uit een identificatienummer en anderzijds uit een barcode. Reproductie, duplicatie of namaak van Tickets is verboden. De Organisatoren behouden zich het recht voor om de toegang tot het evenemententerrein (of evenement) te weigeren. Er vindt dan geen restitutie plaats.

Controle Het staat de Organisator vrij om bij toegang tot het evenement de geldigheid van de Tickets te controleren. Het is niet vereist om de identiteit van de begunstigde van het Ticket te verifiëren, aangezien het Ticket een unieke en onvoorspelbare identificatiecode heeft. De Deelnemer moet daarom de vertrouwelijkheid van zijn Ticket waarborgen. De toegang tot het Evenement kan worden geweigerd aan een Deelnemer op vertoon van een reeds gebruikt Ticket. De Organisator is niet verplicht de authenticiteit van het ticket te verifiëren.

Bewijs De Organisator heeft eveneens de vrijheid om de identiteit van de deelnemers te controleren. In het geval dat de Tickets op naam zijn geconfigureerd, moet de Deelnemer zijn identiteit kunnen bewijzen aan de hand van een officieel document inclusief foto.

De Organisator kan bij toegang tot het evenement vragen om andere ondersteunende documenten te overleggen. Deze worden aan de Deelnemer meegedeeld via de e-mail met de orderbevestiging en via de gegevens die op het Ticket staan.

ARTIKEL 9 – TERUGBETALING

Geen herroepingsrecht Volgens de wettelijke bepalingen van artikel L121-20-4 van de Consumentenwet kunnen Tickets niet onderworpen zijn aan een herroepingsrecht. Elke bestelling wordt dan juridisch als definitief en definitief beschouwd.

Een ticket kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch worden geretourneerd of geruild. Slechts twee gevallen kunnen aanleiding geven tot een terugbetaling:

Het evenement wordt geannuleerd of ingrijpend gewijzigd

De organisator geeft toestemming voor de terugbetaling en stelt het geld ter beschikking voor de terugbetaling

Terugbetaling vindt uitsluitend plaats ten gunste van de oorspronkelijke koper. Er worden geen kosten van welke aard dan ook gerestitueerd of vergoed. Elke beslissing om een ​​evenement te annuleren, uit te stellen of te wijzigen valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Organisator.

ARTIKEL – 10 KLANTENSERVICE

Voor elk verzoek van de Koper met betrekking tot het evenement of de toegangsvoorwaarden dient de Deelnemer contact op te nemen met de Organisator, wiens contactgegevens te vinden zijn op de pagina Ticketverkoop. Indien niet aan het verzoek kan worden voldaan, neemt de organisator contact op met Billetweb.

Voor elk technisch verzoek met betrekking tot ticketing of marketing kan de Deelnemer contact opnemen met Billetweb via de middelen die hem ter beschikking worden gesteld op de Billetweb-website.

Bij betwisting of verzuim van de organisator van het evenement dient de koper contact op te nemen met Billetweb.

Indien de consument een klacht heeft ingediend bij Billetweb en binnen twee maanden geen tevredenheid of reactie heeft gekregen, kan de koper een beroep doen op onze bemiddelaar MCP Médiation, conform het bepaalde in de artikelen L 611-1 en R 612 -1 e.v. van het Consumentenwetboek betreffende de minnelijke schikking van geschillen. U kunt rechtstreeks online contact opnemen met de MCP MEDIATION-bemiddelaar op het volgende adres: www.mcpmediation.org of per post CONSUMER MEDIATION & PATRIMOINE – 12 Square Desnouettes – 75015 PARIJS

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT

Het toepasselijke recht is het Franse recht, ongeacht de locatie van het Evenement. Elk probleem met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van het contract valt onder de jurisdictie van de rechtbanken van Parijs, ongeacht de plaats van uitvoering ervan en ongeacht de woonplaats van de gedaagde.

Conform artikel L121-20-3 van het Consumentenwetboek is Billetweb jegens de consument automatisch verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de op afstand gesloten overeenkomst. Billetweb is dan verantwoordelijk voor het verzenden van het ticket.

Billetweb kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de voortgang van het Evenement en de uitvoering van de verplichtingen van de Organisator tijdens het Evenement. Aangezien het evenement plaatsvindt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Organisator, kan Billetweb niet aansprakelijk worden gesteld voor redenen zoals annulering, uitstel, wijziging van het evenement of enig ander incident dat tijdens het evenement kan plaatsvinden.

ARTIKEL 12 – AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en deze die door de Organisator hadden kunnen worden toegevoegd met betrekking tot de organisatie van het evenement. De door Billetweb bijgehouden verbindings- en transactiegegevens zijn bewijs.

ARTIKEL 13 – JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

Billetweb is een oplossing uitgegeven door Trustweb SASU, een bedrijf met een kapitaal van € 25.000

Registratienummer: 800 575 045

R.C.S Parijs SIRET: 800 575 045 00011

BTW-nummer: FR06800575045

Adres: 14 rue Ernest Psichari 75007 PARIJS Telefoon: 01 86 95 93 60

E-mail: zie de contactpagina van de site http://www.billetweb.fr

Wettelijke vertegenwoordiger: T. Gurliat